တိုင္းရင္းသားမ်ားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္

ေဝးလံခက္ခဲျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မား လာေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ယင္းအဆိုကို ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအာမိုးဆီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နန္းယြမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝမ္လွက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵရယူခဲ့ၿပီး၊ သေဘာမတူသူ မရွိသည့္အတြက္ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေ၀းလံခက္ခဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ဦးအာမိုးဆီက အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
အဆိုတင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁)တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္၊ (၂)ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြာဟခ်က္ က်ဥ္ေျမာင္းလာေစရန္၊ (၃) ေက်းလက္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္မႈျမင့္မားလာေစရန္၊ (၄)ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးအတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား စိတ္ပါဝင္စားမႈ ပိုမိုျမင့္မားေစျပီး တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးအာမိုးဆီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment