တရုတ္ထံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယြမ္သန္း၈၀ ရယူ၍ ရထားတြဲအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယြမ္သန္း(၈၀) ေခ်းယူၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံမွ ရထားတြဲ အထက္တန္း လူစီးတြဲသစ္(၁၄) တြဲ၊ ရိုးရိုးတန္း လူစီးတြဲသစ္(၁၄)တြဲ စုစုေပါင္း(၂၈) တြဲ ၀ယ္ယူေရးစီမံကိန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္လုိလို အရံႈးျဖစ္ ေပၚေနမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြတုိးတက္ရရွိ လာႏုိင္ရန္ အလြန္အေရး ႀကီးသည့္အတြက္ ၀င္ေငြတိုးတက္ ရရွိလာႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုကို တီထြင္ႀကံဆ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ယခုတရုတ္ႏုိင္ငံက ယြမ္ေငြသန္း ၈၀ ေခ်းယူ၍ ၀ယ္ယူမည့္ ရုိးရိုးတန္းတြဲ ၁၄ တြဲႏွင့္ အထက္တန္းတြဲ ၁၄ တြဲသည္လည္း နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါကိစၥသည္ မွန္းဆခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အလားအလာ ရွိ/မရွိ မေသခ်ာေၾကာင္း၊ လႈိင္းဘြဲဲ႕မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳက ေဆြးေႏြးသည္။
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရထားတြဲအသစ္၀ယ္ယူမႈႏွင့္အတူ ရထားစီးခရီး သည္မ်ားျဖစ္ သည့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ အားကိုးမႈမ်ား ရရွိလာႏုိင္ရန္ အတြက္ ခရီးစဥ္အလုိက္ ျပင္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ လက္မွတ္ႏႈန္း ထားမ်ား၊ ခရီးသြား လက္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္မ်ား၊ ရထား ထြက္ခ်ိန္၊ ေရာက္ရွိခ်ိန္၊ ရထားလမ္းခရီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးစီစဥ္ထားမႈ၊ ခရီးသည္ မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထုိင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ရထားတြဲမ်ားအတြင္း စီစဥ္ထား မႈမ်ားအေျခအေနကို သတင္းစာမ်ားႏွင့္ တီဗီအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ၿငာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္အက်ိဳးရွိၿပီး ၀င္ေငြတိုးတက္ရွာေဖြ ႏုိင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မည့္ ေခ်းေငြအေပၚ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိပါ ေၾကာင္း ဦးခင္ခ်ိဳက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေကာင္းမြန္ သည့္ ရထားတြဲသစ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေအာင္ ျမန္မာ့မီးရ ထားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက စီးသူလည္းမ်ား ၀င္ေငြလည္းတုိးၿပီး ေခ်းေငြ ယြမ္ သန္း ၈၀ ကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေက်ေပးဆပ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ သည္။
 
ယခင္က ျမန္မာ့မီးရထား၏ အရႈံးေပၚခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ၾကားသိ ရေၾကာင္း၊ အရံႈးေပၚရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရံႈးမရွိဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့မီးရထားတြင္ တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ေန သည္။
 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အတြက္ ျဖစ္ေစရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈသည္ မလြဲမေသြရရွိမည္ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Photo - ရန္-မန္း ေျပးဆြဲမည့္ရထားတစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment