ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးကင္းစစြန္႕ပစ္ခံကေလးမ်ား မ်ားျပားလာ၊ ကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင္းဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးကင္းစ စြန္႕ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ား မ်ားျပား လာသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္မ်ား စြန္႕ပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးမ်ားေလ်ွာ့ခ်ရန္၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေပး ရန္ အတြက္ ၿမိတ္ခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးမွ ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြ ယ္ေစာင့္ေ ရွာက္ေရး အသင္းဖြဲ႔စည္းရန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အခမ္းအနားကို တြင္ ဦးမင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
“စြန္႔ပစ္ခံ ကေလးငယ္ မ်ားကို မိခင္ရင္ခြင္မွာ ေစာင့္ေရွာက္ခံစား ခြင့္ရရွိရန္၊ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းရာမွာလည္း လုပ္ငန္းမွာ အမွန္တကယ္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားပါမယ္" ဟု ဦးမင္းဦးကေျပာသည္။
 
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအသင္း အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အသင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တုိင္းကိုယ္စားျပဳ(၁)ဦး၊ ခရိုင္ကိုယ္စားျပဳ (၃)ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ(၅)ဦးႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စား သူအသင္းဖြဲ႔(၁)ဦး၊ ေပါင္း(၁၉)ဦးျဖင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းမႈအား အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment