မ်က္မျမင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္(၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

မ်က္မျမင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ (၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၁) အထိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသားမ်က္စိဘဏ္၊ မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီး၌ က်င္းပ သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကမၻာ့မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလရဲ႕ ဒုတိယ ၾကာသပေတးေန႔ကို ကမာၻ႔မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သကၠရာဇ္(၂၀၀၀) ခုႏွစ္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ကမာၻ႔မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Universal Eye Health : “Eye Care Everywhere” - ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးမ်ာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္ဟု ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္မျမင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္အတြက္ (၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၁) အထိ အမ်ဳိးသား အဆင့္ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ကုသႏိုင္သည့္ မ်က္စိေရာဂါေတြထဲတြင္ အဓိက မ်က္စိမျမင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားမွာ အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္၊ မ်က္မွန္လိုအပ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ မ်က္စိေရာဂါ မ်ားျဖစ္ၿပီး အတြင္းတိမ္ေရာဂါသည္ မ်က္စိေရာဂါအားလံုး၏ (၆၀%) ခန္႔ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္စိအတြင္း တိမ္ေရာဂါ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ ကုသေပးႏိုင္ပါက မ်က္မျမင္ ေလ်ာ့နည္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်က္စိဆရာဝန္ေပါင္း (၃၅၀) ဦးခန္႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ(၁)သိန္းခြဲတြင္ မ်က္စိဆရာဝန္ (၁) ဦး ႏႈန္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမ မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Primary Eye Care) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေစရန္ ၊ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုအထိ ကြင္းဆင္း၍ မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္း ႏွင့္ ပဏာမ မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ျခင္း တို႔ကို ႏွစ္စဥ္ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္းကုတင္(၁၅၀)ဆံ့ မ်က္စိအထူးကု ေဆးရံုႀကီး ကို (၁၉၉၃) ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အား (၂၁၆) ဦး ျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ အတြင္းတိမ္ေရာဂါ၊ ေရတိမ္ေရာဂါ၊ အျမင္အာရံုလႊာကြာျခင္း၊ မ်က္ၾကည္လႊာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားအတြင္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ျပင္ပလူနာဌာနမွာလည္း တစ္ေန႔ပွ်မ္းမွ်လူနာ (၄၀၀)ခန္႔ကို ကုသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ၎ဌာန မွာ မ်က္ၾကည္ လႊာဆိုင္ရာ၊ ျမင္လႊာႏွင့္ မ်က္စိေနာက္ခန္းဆိုင္ရာ၊ မ်က္ခြံမ်က္ရည္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္လံုးအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မ်က္စိအာရံုေၾကာဆိုင္ရာ၊ ေရတိမ္ေရာဂါဆိုင္ရာ၊ ကေလးမ်က္စိ ေရာဂါဆိုင္ရာ ႏွင့္ မ်က္စိအတြင္းေရာင္ေရာဂါ ဆိုင္ရာအစရွိတဲ့ အထူးစမ္းသပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကုသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မ်က္စိေဆးရံုႀကီးအေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၅) ရက္ တေန႔လွ်င္လူနာ (၈၅)ဦးမွ (၁၀၀)ဦးခန္႔ကို ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္အ ေရးေပၚ ခြဲစိတ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
 
ထို႔အျပင္ကုတင္ (၁၅၀)ဆံ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်က္စိေရာဂါ အထူးကု ေဆးရံုႀကီးက မ်က္စိေရာဂါအထူးကုအဖြဲ႔ သည္ ပင္မလုပ္ငန္း မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ နယ္လွည့္ကုသမႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ႀကိဳ႕ ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ အခမဲ့စမ္းသပ္ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့ၾကသလို ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္း (၁၅) ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ နွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊ ၾသစေတးလ်၊ USA၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတို႔မွ လာေရာက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လူနာမ်ားအား ခြဲစိတ္ကုသ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment