ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္(လ္)ႀကိဳးမ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ႀကိဳးသြယ္တန္း ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကိုေၾကျငာၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္(လ္)ႀကိဳးမ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ႀကိဳးသြယ္ တန္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကိုေၾကျငာၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၁၆) ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက “ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္(လ္)ႀကိဳးမ်ား ကားလမ္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြယ္ရာတြင္ ေျမျပင္မွအျမင့္မည္မွ်ရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားပါသလဲ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာအျမင့္တြင္ သြယ္တန္းထားေသာ ေကဘယ္(လ္)မ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထိခိုက္မိျပီး ဆက္စပ္ဆံုးရံႈးမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက အဆိုပါ ေကဘယ္(လ္)နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေပးေလ်ာ္ သြားေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားေစရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ” ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းကင္ေကဘယ္မ်ား သြယ္တန္းရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္မႈရိွေသာ ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာင္းကင္ေကဘယ္မ်ားအား လမ္းကူး သြယ္တန္းရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္မႈေကာင္းမြန္သည့္ ၈ မီတာကြန္ကရစ္ တိုင္ႏွင့္ သံတိုင္မ်ားကိုအသုံးျပဳခဲ့သည္။
 
ယခုအခါအခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၈ မီတာကြန္ကရစ္တိုင္အစား ၉ မီတာကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႕ လမ္းကူးရာေနရာမ်ားတြင္ ၈ မီတာကြန္ကရစ္တိုင္ အသံုးျပဳသည့္ အတြက္ လမ္း၏မ်က္ႏွာျပင္မွ ေကဘယ္အျမင့္(၁၈)ေပ ခန္႕ရိွေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းသားမ်ား ျမွင့္တင္၍ လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ေကဘယ္ အျမင့္သည္ (၁၆ ေပ၊ ၁၅ ေပ) ခန္႕သာ က်န္ရိွေတာ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ၉ မီတာအျမင့္ရိွေသာ ကြန္ကရစ္တုိင္မ်ား အစားထိုးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္ေကဘယ္မွ ေျမေအာက္ေကဘယ္သို႕ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။
 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ လမ္းကူးကြန္ကရစ္တုိင္ႏွင့္ ေကဘယ္မ်ားအားတိုက္မိပါက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးၿပီး ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား အား စနစ္တက်တြက္ခ်က္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ ေပးသြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ႀကိဳး၏အျမင့္ လံုေလာက္မႈမရိွခဲ့လွ်င္ ႀကိဳးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး (၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ Final အစည္းအေဝးေဆာင္ရြက္ၿပီးလ်င္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ႀကိဳးသြယ္တန္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကိုေၾကျငာၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရိွပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment