စားက်က္ေျမမ်ားတြင္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမ်ား ႐ွိလ်ွင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္

စားက်က္ေျမမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိလာလ်ွင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏာၱေအးက ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ကြက္ရိုက္ ေရာင္းစားေနသူမ်ားအား မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
" ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ စားက်က္ေျမအတြင္းေပၚမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ အသံုးျပဳေနျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိမွာ မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ (၃၂၀၊ ဘီ)၊ ရွမ္းကြ်န္းကြင္းမွာရွိတဲ့ စားက်က္ေျမ အတြင္း ေဘာလံုးကြင္းနဲ႔ အားကစားကြင္း ေျမေပၚမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ အကြက္ရိုက္ၿပီး ၿခံစည္းရိုးကာရံထားၿပီးေတာ့မွ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ျခင္းေတြပါ ျပဳလုပ္ထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားက်က္ေျမေတြမွာ ဒီ္လို ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ အသံုးျပဳလာျခင္းမ်ား ရွိလာရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
 
ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေျမႏွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ (၅၂)အရ စားက်က္ေျမအတြင္းတြင္ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ အကြက္ရိုက္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ Noticeစာ (၃)ႀကိမ္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေျမႏွင့္အခြန္ နည္းဥပေဒ (၆၉)အရ ၆-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ အမႈအမွတ္ (၅၁၀၊ ၂၀၁၇)ျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုထားရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ဆက္စပ္ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ “စားက်က္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ကြက္ရိုက္ ေရာင္းစားေနျခင္းသည္ တရားဝင္ပါသလား” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး " စားက်က္ေျမေတြမွာ အိမ္ကြက္ရိုက္ၿပီးေတာ့မွ ေရာင္းခ်တာဟာ လံုးဝ တရားမဝင္ပါဘူး။" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment