ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းအား ကန္႕ကြက္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစဟု KNPP ထုတ္ျပန္

 

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖၚထုတ္သည့္လူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုထိခိုက္ေစသည္ဟု NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ညွိႏွိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)က ဇူလိ္ုင္လ ၅ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စိုက္ထူျခင္းကိုကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည့္ လူငယ္မ်ားအားအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ျပည္နယ္၏တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစသည္သာမက ခဲယဥ္းစြာထိန္းသိမ္းေနရသည့္ ျပည္နယ္၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိပါထိခိုက္ေစမည့္ ဆင္ျခင္မႈကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္အျဖစ္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ရႈျမင္ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ ၂၁-ပင္လံုညီလာခံက်င္းပမည့္ နိုင္ငံေရးအေျဖရွာမႈကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔မလိုလားအပ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို ပင္လံုညီလာခံအား ဦးေဆာင္က်င္းပေနသည့္ အစိုးရကဆင္ျခင္ရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္နယ္လူထု၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုထုတ္ေဖၚခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္အမွန္တရားေဖၚထုတ္ခြင့္မ်ားစသည့္ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက ေလးစားအသိမွတ္ျပဳရန္ကို လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔အေပၚအေျခခံျပီး နိုင္ငံသားတစ္ဦးစီ၏ အခြင့္အေရး၊လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစီ၏ အခြင့္အေရးအျပင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏သမိုင္းျဖစ္တည္မႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္
ေျပာဆိုရာဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကို အရွိတရားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတု႔ိ၏တာ၀န္ႏွင့္ မူလအခြင့္အေရးပင္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ သူရဲေကာင္းမ်ားစြာအနက္မွ အဓိကၾကေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ အသက္ေသြးေခၽြးေပးဆပ္ျပီးတိုက္ပြဲ၀င္ရယူေပးခဲ့ၾကေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ ဗမာမဟုတ္ေသာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္းလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေေသြးေခၽြးေပးဆပ္၍ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူမ်ားစြာရွိသည္ကို အသိမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူက်ဆံုးခဲ့ၾကသည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့တြင္အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္အားစိုက္ထူထားခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္က်ေရာက္သည့္အာဇာနည္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားက ကန္႔သတ္ထားမႈၾကားမွခ်ီတက္အေလးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာ ရွိပါေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါရွိသည္။

ဇူလိုင္လ ၃ရက္ေန႔က လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့၌ ေဒသခံ ၇၀၀၀န္းက်င္ခန္႔ကကယာျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ထုစိုက္ထူမည္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကတာစီးခဲ့ျပီးရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေအာင္ရဲေနာင္

The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment