ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

မန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေမလ ၃၀ ရက္၊ ေန႔လယ္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဒသကုန္သြယ္ေရးသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သိရွိလို၍ ယခုကဲ့သို႔ အစည္းအေဝးက်င္းပကာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။
 
နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက လက္ေတြ႕ကုန္ေရာင္း ကုန္ဝယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိ ရေသာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment