ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2016 - 2017 ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္အဆို လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး 2016 - 2017 ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္း အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေရး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြ တြင္ CITY BANK ၌ "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ ထည့္ဝင္ျခင္းအတြက္ " ၆၄" ဘီလီယံကိုလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ( YBS ) မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ( ၇၀ ) ဘီလီယံ ကိုလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ " ၇၇၄၈ . ၃၀၁ သန္း " ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္း အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ ယခုလာမည့္ 2018 ခုႏွစ္ 1 ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေရး အဆို ကို ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယင္း အဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမလ ၂၉ ရက္ေန့ အဂၤါေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လွ ြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment