ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေရယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ကမ္းထိုးရပ္နား ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ ညႊန္္ၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟုဆို

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေရယာဥ္၊တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ကမ္းထိုးရပ္နား ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားရွင္း လင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆိုပါယာဥ္ မ်ားကို ေလလံေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ေရယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ေစာလ်င္စြာ ဖ်က္သိမ္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး တြင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္၊ သမၼတကမ္းေျခ တေလွ်ာက္ရွိ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္ပို႔စက္ယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ အေဟာင္းမ်ား၊ ဒလ ေမွာ္စက္ဝန္းက်င္ရွိ ျပည္တြင္းေရးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ျမစ္ဝဌာနခြဲရွိ စက္ေရယာဥ္အေဟာင္းမ်ား၊ စက္ရွိ၊ စက္မဲ့ တြဲေရယာဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေအာင္ မည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ ထားသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ေလလံေအာင္ ေရယာဥ္၊တြဲယာဥ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကမ္းထိုးထားရာတြင္ ဖ်က္သိမ္း သယ္ယူတဲ့အခါမွာ ေရယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အတြင္း ဝင္ေနတဲ့ႏႈန္းမ်ားအား ေရတက္၊ ေရက် ခ်ိန္ေစာင့္ ဆိုင္းရွင္းလင္းရာမွာ ဖ်က္သိမ္းမယ့္အခါ ေရက်ကို ေစာင့္ဆိုင္း ဖ်က္သိမ္းရျခင္းမ်ားေၾကာင ့္ေႏွာင့္ေႏွး မႈမ်ားရွိခဲ့ ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေရယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ကမ္းထိုးရပ္နားထားျခင္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလလံေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေရယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ေစာလ်င္စြာဖ်က္သိမ္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ရွိတဲ့ ေရယာဥ္၊တြဲယာဥ္ေဟာင္း (၁၅) စီး ေလလံတင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment