ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ုိဂရမ္ေရးသားျခင္း အေျခခံသင္တန္းသစ္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္

ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာသည့္ အိုင္တီနည္းပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာ Programming သေဘာတရားမ်ား ပညာကို အေျခခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေဆာ့၀ဲလ္မ်ား ၊ လူ႔အသံုးအေဆာင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ အစ ကေလး ကစားစရာမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္္းမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား တီထြင္စီစဥ္ ေရးသားျခင္းတုိ႔အတြက္ Programming နည္းပညာသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္လာသည္။ ယင္းဘာသာရပ္ကို အေျခခံမွ စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္လိုသူမ်ားအတြက္ Essential Programming သင္တန္းကို လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ အမ္အိုင္စီတီပတ္ ၀န္းအတြင္း Myanmar WWW Institute တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ၿပီ ျဖစ္သည္။
 
Programming အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Pseudo Code, Flow Chart မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး Real Program Coding မေရးခင္တြင္ ျပသ၁နာမ်ား ေျဖရွင္းပံုမ်ားကို အေသးစိတ္ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကို ျမင့္မားေစမွာျဖစ္ျပီး မည္သည့္ Programming Language ကိုမဆို ဆက္လက္ ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
 
သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Thinking Skill, Problem Solving Skill မ်ား ျမင့္မားလာျပီး မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ Programming ကို ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲတတ္သူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းခိ်န္မွာ (တနလၤာ+ ဗုဒၶဟူး+ ေသာၾကာ) (၄း၀၀ မွ ၆း၀၀) ထိ ၁၆.၂.၂၀၁၈ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၂ လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
 
အဆုိပါသင္တန္းကုိ Myanmar WWW Institute (M3WI) သင္တန္းတည္ရွိရာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္၊ လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ ၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႕။ ဖုန္း - ၅၂ ၁၁ ၂၅၊ ၆၅ ၂၂ ၈၈၊ ၀၉ ၉၇၂ ၅၁၄ ၁၀၃ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment