၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲၿမိဳ႕မွ တရားမ၀င္သစ္ ၁၅၂ တန္ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၅ စီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ ခ႐ုိင္၊ ပုလဲၿမဳိ႕မွ တရားမ၀င္သစ္ ၁၅၂ ဒႆမ ၂၈၆၅ တန္္၊ ဆက္စပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၅ စီးႏွင့္ တရားခံ ၁၄ ဦးကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ၿမဳိ႕နယ္ သရက္ခ႐ိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ခုိးယူျခင္း၊ ခုတ္လဲွျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ကၽြန္းသစ္ ၁၈ လံုး ( ၃ ဒသမ ၀၃၇၂တန္ )၊ ကၽြန္းခဲြသား ၁၅၄ ေခ်ာင္း (၁၃ ဒသမ ၃၃၁၄ တန္)၊ ၃ ေပ ေအာက္ ကၽြန္းသစ္၂လံုး( ၀ ဒသမ ၃၇၂တန္)၊ သစ္မာသစ္၂၀လံုး( ၃ ဒသမ ၆၆၆ တန္)၊ သစ္မာခဲြသား ၁၅၈၂ ေခ်ာင္း (၁၁၇ဒသမ၂၉၈၉တန္)၊ ၃ ေပေအာက္ သစ္မာသစ္ ၅ လံုး (၀ဒသမ ၄၉၈ တန္)၊ အျခားသစ္ ၁၂ လံုး (၂ဒသမ ၁၈၂ တန္)၊ အျခားခဲြသား ၂၅၂ ေခ်ာင္း (၁၁ဒသမ၇၃၃၀ တန္) ႏွင့္ ၃ ေပေအာက္ အျခားသစ္ ၁ လံုး (၀ဒသမ ၁၆၈ တန္) စုစုေပါင္း တရားမ၀င္သစ္ ၁၅၂ ဒသမ ၂၈၆၅ တန္၊ ဆက္စပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၅စီး ႏွင့္ တရားခံ ၁၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ပုလဲၿမဳိ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိက ေျပာသည္။
 
ပုလဲၿမဳိ႕နယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ ကြင္းဆင္း၍ ပညာေပးေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ား ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ၍ ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ၿမဳိ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment