မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ခရီးသြားမည့္သူမ်ား အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြား အာမခံဝယ္ယူႏိုင္

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြားအာမခံကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GGI အာမခံကုမၸဏီထံ က သိရသည္။
 
''ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ရွိပါတယ္၊ အခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္ေတြဆိုရင္ ခရီးသြား အာမခံဝယ္မထားရင္ ႏိုင္ငံထဲ ေပးမဝင္တာေတာင္ ရွိပါတယ္၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ဆိုတာ ႀကိဳတင္မသိျမင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ ခရီးသြားသူေတြ အတြက္ စိတ္ခ် ရေအာင္ ခရီးသြားအာမခံ ထားသင့္ တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာလည္း ခရီးသြားရင္း မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားတဲ့အခါ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ ကာမိေအာင္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ခရီးသြား အာမခံကို ထားလာၾကတယ္'' ဟု ဂ်ီဂ်ီအိုင္ အာမခံမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူထားၿပီး ယခုအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသြား အာမခံထားရွိသူဦးေရမွာ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ အထိရွိလာေၾကာင္း ပည္တြင္းဘုရားဖူး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးႀကီးက ေျပာသည္။ ခရီးသြား အာမခံကို တစ္ယူနစ္မွဆယ္ယူနစ္အထိ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈး မႈျဖစ္ပြားပါက ေငြက်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေပးေလ်ာ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
''လိုင္းကားေတြ၊ အေဝးေျပးကား ေတြမွာေတာ့ ခရီးသြားအာမခံပါၿပီးသား ေလ၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ ခရီး သြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခရီးသြားအာမခံ လုပ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာ အြန္လုိင္းက ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ဂ်ီဂ်ီအိုင္အာမခံနဲ႔ ဘီအန္အက္ဖ္ အိပ္စ္ ပရက္စ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပိတ္ရက္မွာ ခရီးသြားၾကမယ့္သူေတြကို ေရာင္းခ် ေပးေနပါတယ္''ဟု ဘီအန္အက္ဖ္မွ အေရာင္းတာဝန္ခံက ရွင္းျပသည္။
 
ခရီးသြားအာမခံထားျခင္းျဖင့္ ခရီး စဥ္အစမွ အဆံုးအထိ အာမခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူထားသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ ယာဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အာမခံထားသူ၏ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ထာဝစဥ္မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမ်ားအတြက္ အသက္ဆံုး႐ံႈးပါက အာမခံထားေငြကို အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူထံ လႊဲေျပာင္းေပး သူကို ေငြေၾကးထုတ္ေပးျခင္း၊ ထာဝစဥ္ မသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္ ထာဝစဥ္မသန္စြမ္း ျဖစ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ဳိးအတိုင္း ဝယ္ယူ သည့္ယူနစ္အလိုက္ ေပးေလ်ာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ထာဝစဥ္မသန္စြမ္း ျဖစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးကို အာမခံထားေငြ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment