ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိ

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ အသုံးမျပဳဘဲ ပိတ္ထားေသာ အဆာက္အအံုမ်ားအား ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီိမွ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာမွ ေက်ာက္တံတား ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသံုးမျပဳဘဲ ပိတ္ထားေသာ တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ျမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိိ၊မရွိိ ေမးျမန္းရာ ယင္းသို႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ အေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာေျမရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း တို႔နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ျပီးေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း ျမိဳ႕ျပရဲ႕အဂၤါ၊ အိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာစာ သန္္႔ရွင္းလွပဖိို႔အတြက္ တခ်ိဳ႕ မလြဲမေသြကိစၥရပ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္ကေန မ်က္ႏွာစာအလွကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က လုပ္ေပးရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဓိကကုန္သည္လမ္း၊ လမ္း ၄၀ နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းက အေဆာက္အအံု၊ ဂႏီၵေဟာကို ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု BLUE တပ္ဖို႔ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ ၃၂ လမ္းနဲ႔ ၃၈ လမ္းေထာင့္မွာရွိိတဲ့ သံုးထပ္အေဆာက္အအံု တစ္လံုးက နယ္စပ္ေရးရာ စည္ပင္သာယာေရးဘဏ္ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထား ပါတယ္။ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ အသံုးမျပဳဘဲ ပိတ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ ေတြကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေန ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသုံးမျပဳဘဲ ပိတ္ထားေသာအေဆာက္အဦ (၄)လုံး၊ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦ(၃) လုံး႐ွိၾကာင္းလည္း စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment