ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ မသမာနည္းျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားကို ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုသူမ်ားကို မသမာသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖဆိုပါက စာေျဖဆိုခန္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းသုိ႔ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖဆုိပါက စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ အခန္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ရန္အတြက္ကုိ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တရားဝင္ စာေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးထံက သိရသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ အေရအတြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တိုးလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအတြင္း မသမာနည္းျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားကို စာေျဖခန္းမွ ထုတ္ပယ္မႈအထိ အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းသုိ႔ မသမာသည့္ နည္းျဖင့္ ေျဖဆုိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ထုတ္ပယ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မသမာသည့္နည္းလမ္းကုိ အသံုးမျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပံုရိပ္၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ပံုရိပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ လုိေၾကာင္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးက ေျပာသည္။
 
Photo - ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုး FB
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment