ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ားကို အေဆာင္မွဴးမ်ား ဖိႏွိပ္ခံရသည္ဆိုကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသူမ်ားကို အေဆာင္မွဴးမ်ားက ရွိသင့္သည္ထက္ လြန္ကဲသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားထုတ္ကာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕႔ခ်ဴပ္)က ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
 
အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ အေဆာင္အျပင္ထြက္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေဆးခန္းသြားခြင့္ မရျခင္း၊ ထမင္းဟင္း ေကာင္းမြန္စြာမစားရျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။
 
ကိုေဇာ္လင္းထြဋ္က “အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်မွတ္ထားတ့ဲ စည္းကမ္းေတြက အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ထိပါးတာေတြရွိတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ အေဆာင္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ကတိ၀န္ခံခ်က္ဆိုတ့ဲ အထဲမွာ အေဆာင္မွဴး၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ စည္းကမ္းမ်ားဆိုျပီး ဖတ္ရတယ္။ အ့ဲဒီစည္းကမ္းေတြကို အေဆာင္မွဴးေတြက ကိုယ္ၾကိဳက္တ့ဲပုံစံ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္။ အ့ဲဒီလိုခ်မွတ္တ့ဲအခါ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဆႏၵမပါဘူး။ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ကိုုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ေတြကို ထိခိုက္ေနတယ္ဒီအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ယင္းအျပင္ အေဆာင္သူမ်ားကို မတရားစည္းကမ္းေတြ အေၾကာင္းျပ ပိုက္ဆံေကာက္ခံေနျခင္း ၊ အေဆာင္သူခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
 
၎အတြက္ မတရားတင္းက်ပ္ထားသည့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ အေဆာင္စည္းကမ္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး၊ အေဆာင္တြင္း ဖိႏွိပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး၊ အေဆာင္မွဴးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ေပးေရး ၊ အေဆာင္ေနသူ ေက်ာင္းသားထု ပါဝင္သည့္ အေဆာင္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ၿပီး စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေပးေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ အေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ မိန္းကေလးအေဆာင္ ၅ ေဆာင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသူဦးေရ ၉၄၈ ဦး ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment