ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အတင္းျဖတ္ေတာက္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေနမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပညာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အတင္းျဖတ္ေတာက္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေနမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
 
အလံုၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က(၄)ေက်ာင္းတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ လြန္စြာႀကီးေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေနာက္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ပညာေရးကို အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ကာ အစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒသည္ ပညာေရးတိုးတက္လာရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ပညာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုေရာက္လာသည့္အခါ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ေနမႈထိုင္မႈ၊ အခြင့္္အလမ္းႏွင့္ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို အဆင္ေျပႏိုင္သည့္ အေျခအေန တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
လာမည့္ႏွစ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ႀကီးမွဴးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္မ်ားမွ ပညာေရးစနစ္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment