ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ယာယီပိတ္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တက္ေရာက္မႈ ယာယီပိတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းက ၫြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာေတာ္ အပါး ၁၈၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘိေသက အေနကဇာတင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလႉပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အခမ္းအနားရက္ မတိုင္မီ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္မွ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ ေရႊတိဂုံေစတီေပၚသို႔ လာေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင့္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္မွသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ၫြန္ၾကားထားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါၫြန္ၾကားခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းသို႔ အေၾကာင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းအတြက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည္သည့္မ်ားအား ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသ ဖူးေျမာ္ရန္ ခရီးစဥ္ေရးဆြဲ ေရာင္းခ်ထားမႈမ်ား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသင္းခ်ဳပ္မွ အသင္းဝင္ ခရီးသြားကုမြၸဏီမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment