ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဦးတည္ေနသည့္ ကာလျဖစ္၊ အခြင့္အလမ္းကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ဟုဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အားယူေနသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈတိုင္းတြင္ အခြင့္အလမ္း ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဦးတည္ေန သည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအခြင့္အလမ္းကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
၄၃ ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက အမွာစကား ေျပာရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“တစ္ဖက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာမွုနဲ႔ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္တစ္ခု ရေအာင္ ၾကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
 
လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေရာျပြန္းေနသည့္ကာလ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီး အဓြန္႕ရွည္ တည္တံ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ အားလုံး ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အေတြးအေခၚ အယူအဆတစ္ခု ထဲႏွင့္ ရပ္တည္သြား၍ မရေၾကာင္း၊ အားလုံး လက္ခံႏိုင္သည့္ အမွန္တရား တစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဓြန္႕ရွည္ရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီး တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment