ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးအား YHT က အျပာေရာင္ ကမၸည္းတပ္ဆင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ပါဝင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံတြင္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပားကုိ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္)တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။
 
တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ သည့္ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦ မ်ားထဲမွ ေနာက္ထပ္ စံနမူနာျပစရာ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္သည္။
 
ႀကီးမား၍ ခမ္းနားထည္ဝါသည့္ Queen Anne စတုိင္လ္ အေဆာက္ အအုံႀကီးသည္ ပုံပန္းက်နသည့္ ကိုလုိနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပန္းဆုိးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံလမ္းၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။
 
အေဆာက္အအုံကို ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးကာ ႐ူပီးေငြ ၂၄ သိန္းခြဲ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံကို အိႏၵိယအစုိးရ၏ အတုိင္ပင္ခံ ဗိသုကာ James Ransome က ပုံစံေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီးအား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယလူမ်ုဳိး ကန္ထ႐ုိက္တာ Bagchi & Co. ကုမၸဏီကပင္ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္သည္။
 
တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပုံစံထုတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္မူထူးျခားေသာ လက္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ အမုိးခုံးမ်ားေပၚရွိ ျခေသၤ့႐ုပ္မ်ားႏွင့္ တစ္နာရီျခားတစ္ခါ ျမည္သံေပးသည့္ ႀကီးမားေသာ နာရီစင္ႀကီးကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားရွိခဲ့သည္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ အသုံးျပဳ လ်က္ရွိသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment