ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ EUROCHAM Myanmar ႏွင့္ Myantrade တို႔ MoU ေရးထိုး

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း (EUROCHARM-Myanmar)ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (Myantrade) တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားအား ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးက "ဒီလိုလက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပို႔ကုန္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြ ဥေရာပကို တိုးခ်ဲ့ပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို MoU ထိုးျခင္းကေန ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႔ ပိုမိုပူးေပါင္းခ်င္ စိတ္ ကို သိလာႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သို႔ေလာ သို႔ေလာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းအေနနဲ႔ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္စိတ္ ႐ွိတာကို ထပ္ေလာင္းျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါသလို စီးပြားေရးအရ အေရးပါတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment