ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၈ ဧျပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထည့္သြင္း လ်ာထားမည္ မဟုတ္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၈ ဧျပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထည့္သြင္း လ်ာထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း က ႏို၀္ငဘာ ၂၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ျပီးဆုံးသည့္ ႏႈတ္ဆက္ စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆုံးတဲ့ ၂၀၁၈ ဧျပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြက္ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္တို ့ကို သီးျခား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳး ေရး ရန္ပုံေငြကို ထည့္သြင္း လ်ာထားဖို ့ မရွိဘဲ ၂၀၁၈ - ၁၉ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ တ္ဂ်က္ ေရးဆြဲခ်ိန္မွသာ ထည့္သြင္း လ်ာထားဖို ့ စီမံထားေၾကာင္း ၾကိဳတင္ အသိေပးထားလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၃၂၅ ျမိဳ႕နယ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၂၄၉၉ ဒသမ ၉၉၈ သန္း ခြင့္ျပဳမိန္ ့ ထုတ္ျပန္ေပးျပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံကာလ ကုန္ဆုံးျပီး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းသို ့ ေရာက္ရွိ ျပီျဖစ္ရာ ခြင့္ျပဳျပီး ဖြံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ စနစ္တက် ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ေလးလသာ က်န္ရွိသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းေျပာင္း တင္ျပျခင္း မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ လကုန္ ေနာက္ဆုံးထား တင္ျပၾကရန္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment