အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္ ၅၆၀၀ က်ပ္ထက္မနည္း အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ေပးေရး ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္လ်ွင္ ၅၆၀၀ က်ပ္ထက္မနည္း အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈ စာရြက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ (ကမ္ပိန္း)ျပဳလုပ္ ခ့ဲၾကသည္။
 
အဆိုပါ စာရြက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ကမ္ပိန္းအား ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕႔စည္းထားသည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စာရြက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဴပ္- MICS ဒုဥကၠဌ ဦးေနာ္ေအာင္က “ပထမဦးဆုံးက ကမ္ပိန္းေပါ့။ ကမ္းပိန္းလုပ္ ရတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရကို သိေစခ်င္တယ္။ အလုပ္သမားေတြ လည္း သိေစခ်င္တယ္။ ပထမ တစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ကမ္ပိန္းစာရြက္ေ၀တာ လုပ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာေတြ ရွိလာမယ္။ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းမွာ မႏၱေလးနဲ႕ ရန္ကုန္မွာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ထိုသို႔ စာရြက္ေ၀ျခင္းအား အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မတင္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ ဌာန္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ေမးျမန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း စာရြက္ေ၀သည့္အခါ လက္ခံယူသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္အနည္းငယ္ရွိ သျဖင့္ စိုးရြံစြာ လက္ခံယူျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ယခုျဖန္႔ေ၀သည့္ ကမ္ပိန္းစာရြက္အေရွ႕တြင္ “အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္ထက္ မနည္း အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ေရး” ေဖာ္ျပထားျပီး စာရြက္အေနာက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ-၅(ဇ)အရ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို ၂ ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရး၊ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒမုဒ္မ-၁၀(ခ)အရ အဆိုျပဳ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒအရ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္ အထက္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးအတြက္ သတ္မွတ္ေရး ဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ သုံးခ်က္အား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဦးေနာ္ေအာင္က “အဓိက ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကို တခါျဖတ္ရဦးမယ္ဆိုတ့ဲ ကိစၥကို ဒီေ၀တ့ဲစာရြက္ထဲမွာ ဥပေဒပုဒ္မအရ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဥပေဒမွာ ေရးထားတာ တစ္ခ်က္ရွိတယ္။ အ့ဲဒါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန ဒါကိုသတ္မွတ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္စရာ မလိုဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုျဖတ္ရင္ ၾကန္႔ၾကာမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ သူတို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါေလးေတာ့ ထူးျခားမႈရွိတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈအား ယေန႔(ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္) နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ကာ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ တပ္ထိပ္၊ စက္မႈဇုံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ အဆင့္ျမင့္၊ န၀ေဒး၊ ဘုရားလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ တိုးခ်ဲ႕၊ ေအာက္ထိပ္၊ Boc ႏွင့္ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ 81 ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေတာ္၀င္၊ သံျဖဴဆိုင္၊ 14 လမ္းဆုံ၊ ေက်ာ္စြာ၊ ဇင္ေယာ္၊ ပုလဲလမ္း၊ ထန္းေျခာက္ပင္ လမ္းဆုံတို႔တြင္ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
အလားတူပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရွိ အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ နယ္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြာ၊ ေရတာ႐ွည္၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕စသည္တို႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment