ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္ သီခ်င္းဆုိၿပဳိင္ပြဲ Level III ပြဲစဥ္ ၄ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္ သီခ်င္းဆုိၿပဳိင္ပြဲ Level III ပြဲစဥ္ ၄ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္ သီခ်င္းဆုိၿပဳိင္ပြဲ LEVEL III ပြဲစဥ္ ၄ ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္၊ အေရွ႕မ်ဥ္းၿပဳိင္ကြင္းလမ္း၊ ေရႊထြဋ္တင္၀င္း အတြင္းရွိ Hexagon Complex တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္ ( Peace Music Festival ) ကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ပဏာမ အသံစစ္ေဆးျခင္း ကုိ ၿမဳိ႕ႀကီး ၁၁ ၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Level II ၿပဳိင္ပြဲမ်ားကုိ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment