လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး သင္တန္း ႏုိင္၀င္ဘာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာနမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္မည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး သင္တန္း (၂/၂၀၁၇) ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MFF ထံက သိရသည္။
 
လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ေဘာလံုး ဒုိင္လူႀကီး သင္တန္း တက္ေရာက္လုိသူမ်ားသည္ -
 
** ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး လုပ္ငန္းအား အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူ
** က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သူမ်ား
** မ်က္မွန္တပ္ဆင္သူမ်ား မျဖစ္ရ
** အနိမ့္ဆုံး ပညာအရည္အခ်င္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ရွိသူ
** အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သူမ်ား မျဖစ္ရ
** သင္တန္းတက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/ တိုင္း ဒိုင္ေကာ္မတီတို႔တြင္ ဒိုင္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 
အဆုိပါ သင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ ၿပီးသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း ဒိုင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္၍ ဒိုင္လူႀကီး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ားအား MNL ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္း၊ ကမၻာ့ အသိအမွတ္ျပဳ ဒိုင္လူႀကီး (FIFA Referee) ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း MFF ထံက သိရသည္။
 
စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒိုင္လုပ္ငန္း ဌာန၊ သုဝဏၰေဘာလုံးကြင္း (ဖုန္း၊ ၀၉ ၄၂၁ ၁၄၃ ၆၈၄၊ ၀၉ ၄၅၀ ၀၀၇ ၄၄၈၊ ၀၉ ၄၂၀ ၁၂၈ ၀၆၄၊ ၀၉ ၈၆၂ ၃၆၂၁) တုိ႔သုိ႔ ၂. ၁၁. ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ စုံစမ္းစာရင္းေပးသြင္း ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment