NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝး တြင္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလအတြင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ NCA အကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအား ျပန္လည္း သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕မွ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၂၁ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ၊ ၂၆ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ NRPC ႐ံုး၌က်င္းပခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔၏ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကား ရာ၌ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေနျပီးေတာ့ အဆိုျပဳခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကို အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေပၚမွာလည္း တစ္ဝက္ေလာက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြး ႏိုင္တယ္။ တစ္ဝက္ေလာက္ ကလည္း သေဘာထားေတြကို သိရွိခြင့္ရတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိခြင့္ရသလို အစိုးရဘက္က သေဘာထားမ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရွင္းျပနိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုျပဳခ်က္ သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ သြားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
 
"ဒီအစည္းအေဝးေတြကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ လုပ္ႏိုင္သလို အခါအား ေလ်ာ္စြာ ထပ္ျပီး ေဆြးေႏြးနိုင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္နိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈေတြဟာ ပိုမိုျပီး ေတာ့ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ထဲ၌ ပါဝင္သည့္ အခန္းလိုက္ကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ျပီး ျပန္ျပီးခ်ဳပ္လိုက္ပါက အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ရွိျပီး ထိုအထဲတြင္ အပိုင္းသံုးပုိင္းပါဝင္သည္ဟု EAO ဘက္မွ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု NCA-S EAO ဘက္မွ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မူ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။
 
နံပါတ္တစ္အခ်က္မွာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေရးေဝါဟာရ အယူအဆေရးရာ ကိစၥျဖစ္ျပီး ထိုအယူအဆေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ၾကားတြင္ ဘယ္ေလာက္ နားလည္ထားသနည္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ နီးစပ္ရန္ လိုသည္ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။
 
"ဥပမာ ဆိုၾကပါစို႔၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င္းပခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္က သေဘာထား ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ပဲ က်င္းပေစခ်င္တဲ့ စဥ္းစားခ်က္၊ ဒီလိုမ်ိဳး စဥ္းစားခ်က္ေတြဟာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ၾကားမွာ ညွိႏွိဳင္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီယူဆခ်က္ေတြဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ မတူညီတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို အတူတူ ဘယ္ေလာက္ လုပ္နိုင္သလဲဆိုတာကို ဒီေန႔ပြဲက အေျဖရွာရတာ ျဖစ္တယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
 
ဒုတိယပိုင္းမွာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိျပီး ယခု လတ္တေလာတြင္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈ မရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
 
"ေနာက္တစ္ခုက Bilateral အရ စဥ္းစားရမယ့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္းေတြ၊ အခုေျပာေနတဲ့ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရား တည္ေဆာက္မႈေတြဟာ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕၊ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ လုပ္နိုင္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြမွာ လုပ္ဖို႔က က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြကို ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ဘယ္ဟာေတြက ဆက္လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ညွိႏွိဳင္းျပီးေတာ့မွ ပံုစံတစ္ခုတည္း မက်ရင္ေတာင္မွ ဒီပံုစံေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ဘယ္လို ေဆာက္ရြက္ရမလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥျဖစ္တယ္" ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။
 
တတိယအခ်က္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္းေရးကို မည္သို႔စဥ္းစားမလဲဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
 
"အားလံုး ပါဝင္ေရးမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ပါဝင္ေရးလား၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ေရးလား၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ NCA လက္မွတ္ ထိုးမထားေသာ္လည္းပဲ Bilateral Agreement ေတြ ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၆ ဖြဲ႕ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီ Bilateral Agreement ေတြနဲ႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ၾကမလဲ စသည္ျဖင့္ ဒီဟာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကေန ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္" ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမည္ ဆိုပါက ကြဲလြဲေနသည့္ နိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္ နွစ္ဖက္အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညွိႏွိဳင္းနိုင္သည္မ်ား ရွိသလို မညွိႏွိဳင္း နိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။
 
"ညွိႏွိဳင္းနိုင္တဲ့ ဟာေတြကို မွတ္ထား၊ မညွိႏွိုင္းနိုင္တာေတြကို တစ္ဖက္ရဲ့ အျမင္အေနနဲ႔ ယူဆထားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအျမင္ေတြ ဒီယူဆခ်က္ေတြကို သက္ဆိုက္ရာ ကာယကံရွင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ၊ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ ျပန္ယူသြားမယ္၊ ယူသြားျပီးေတာ့ အခါက်ေတာ့မွပဲ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဒါေတြကို ဘယ္လို ဆက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲဆိုတဲ့ ဟာကို စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
 
ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က NCA ႏွစ္ႏွစ္တာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ယခုအစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။
 
`ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အဓိကအားျဖင့္ NCA မွာပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ဘာေတြအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနလဲ၊ တစ္ဖက္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရွိေနတယ္၊ တစ္ဖက္မွာ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ရွိတယ္၊ ဒီအပုိင္းေတြမွာ အျပဳသေဘာ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ အေပၚ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္တယ္ေပါ့။ သေဘာထားေတြ စုစည္းတယ္၊ အားလံုးေပါင္း ၂၁ ခ်က္ ေဆြးေႏြးတယ္။ ၂၁ ခ်က္မွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာသြားသလုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာထားေတြ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေနာက္လာမယ့္ UPDJC အစည္းအေ၀းေတြ၊ JMC အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ႏွစ္ဖက္ အႀကီးအကဲေတြဆီ တင္ျပမယ္၊ တင္ျပၿပီးရင္ ေနာက္ JICM အစည္းအေ၀းမွာ ဒါေတြကုိ ျပန္ၿပီး အတည္ျပဳၿပီးရင္ UPDJC မွာေရာ JMC ေရာ ဆက္လက္လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။
 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ ေတာင္းဆုိထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) က်င္းပမည့္ရက္ကုိ သတ္မွတ္မည္ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစုိးရႏွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔၏ NCA ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဦးေဆာင္ကာ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ ဘက္မွ ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment