ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of the West of Scotland London တြင္ MBA ဘြဲ႕ တက္ေရာက္ရယူႏုိင္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေသာ University of the West of Scotland (UWS) ၏ MBA ဘြဲ႕ (စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာမဟာဘြဲ႕) ဒီဂရီကို ေက်ာင္းလခ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အဂၤလန္တြင္ တက္ ေရာက္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတကၠသိုလ္သည္ စေကာ့ တလန္၏ ေမာ္ဒန္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ကာ MBA ဘြဲ႕အတြက္ ၁ ႏွစ္ခန္႔သာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ AT&S ထံက သိရသည္။
 
University of the West of Scotland (UWS) ေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံ တကာ၏ အသိအမွတ္ ျပဳမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္မႈတို႔ျဖင့္ စေကာ့တလန္၏ အၾကီးဆံုး စီးပြားေရးေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ UWS ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း စီးပြားေရးနယ္ ပယ္၏ Economic ၊ Social ႏွင့္ Cultural Development မ်ား ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UWS မွ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
WUS ၏ London Campus တြင္ MBA အျပင္ Doctor of Business Administration ႏွင့္ BA Business ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ပညာသင္ ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားလ်က္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Doctor of Business Administration (DBA) ကို MBA ၿပီးထားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မာစတာဘြဲ႕ ရထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ UWS မွ DBA ၏ အားသာခ်က္မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ Proposal ႏွင့္ Supervisor မလိုဘဲ မာစတာဘြဲ႕ တြင္ ပ်မ္းမ်ွအမွတ္ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိထားၿပီး IELTS 6.5 ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ DBA ကို Coursework အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ကာ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ သံုးႏွစ္စာ သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ ကုန္က် မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ DBA ၿပီးၿပီးေနာက္ လန္ဒန္တြင္ ေနထိုင္ ခြင့္ (၁) ႏွစ္လည္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 
UWS ၏ MBA သည္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိထားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ သိရွိကြ်မ္းက်င္ရမည့္ Strategic Analytical skills, Business Intuition and Enquiring ၊ Adaptive Thinking တို႔ကို အဓိကထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။
 
BA (Hons) Business တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပညာသင္ဆု အပါအ၀င္ သိန္း (၁၂၀) ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ ေနသူမ်ား၊ ၁၂ တန္း ပညာေရး ၿပီးထားသူမ်ား၊ IGCSE A Level ၿပီးထား သူမ်ား၊ HND ၿပီးထားသူမ်ား၊ ABE Level 3၊ 4 ႏွင့္ LCCI Level 3 ၿပီး ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ UKVI - IELTS 6.0 ရရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
 
UWS ၏ ေက်ာင္းအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက 09 506 2171, 09 506 2161, 09 777 223 225 တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး ရံုးကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးလိုပါက AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ လိွႈင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္သို႔ လာေရာက္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment