သံုးစြဲရန္မသင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အသိေပး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူကုိ အေရးယူမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ သံုးစြဲရန္မသင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အသိေပးေၾကညာထားသည္။
 
အဆုိပါ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း (မာက်ဴရီ) ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု သံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အသိေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေလးမ်ဳိးမွာ JIAOBI Whitening Make Up Base , JIAOBI WHITENING Night Cream , JIAOBI Whitening & Moisturizing 3 in 1 Sample Sack ႏွင့္ JIAOLI Speckle- Removing And Nourishing Assembly တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားကာ ၄င္းတုိ႔တြင္ လူကုိ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ သည့္ မာက်ဴရီ(ျပဒါး) ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ အပုိဒ္ (၃) (ဃ)အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ အသိေပးခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment