ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံ၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ သိသာစြာ ကြာျခားမႈ မရွိေသး

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပိ်ဳးျခင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းထက္(၂)ဆမွ (၅)ဆခန္႔ ပိုမိုရရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံ၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ သိသာစြာ ကြာျခားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ပုေလာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအုန္းခင္က ျပည္တြင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသုံးတြင္က်ယ္ေနၿပီး ေဈးေကာင္းလည္း ရေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား စနစ္တက် တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႕အတူ စီးပြားျဖစ္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ကြက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမ်ားစုေပါင္းၿပီး ဧရိယာတစ္ခု(သို႔) ဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး သမ႐ိုးက် စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မွ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရသျဖင့္ ရာသီ သီးႏွံမ်ားတြင္(၂)ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ားတြင္(၃)ႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်ိန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သစ္သီးဝလံ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာနတြင္ ဓါတုေဆးလြတ္ ေအာ္ဂဲနစ္ စံျပစိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ေတာင္သူမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသေပးျခင္း၊ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ား စသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာ မ်ားအား လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ပညာေပးျခင္း၊ နည္းပညာေပး စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးလွ်က္ရွိ ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment