ေပါင္ ၁၈၀ အထက္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အတြက္ Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 ပြဲ က်င္းပမည္

ေပါင္ ၁၈၀ အထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 ကုိ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၀ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 ၿပဳိင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇၊ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္ အထိ အသက္အရြယ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ ၅ ေပ အထက္ႏွင့္ ‌ေပါင္ ၁၈၀ အထက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရန္ လုိမည္ျဖစ္သည္။
 
ၿပဳိင္ပြဲအတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္လုိသူတုိ႔အတြက္ Application Form ကုိ Chubby Fashion Shop Address ၊ အမွတ္ ၂၀၊ ပုလဲလမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိမ်က္ႏွာျပည့္ ၁ ပံု၊ ေရွ႕ကိုယ္လံုးျပည့္ ၁ ပံု၊ ေနာက္ကိုယ္လံုးျပည့္ ၁ ပံု၊ ေဘးႏွစ္ဖက္ ကိုယ္လံုးျပည့္ ၂ ပံုႏွင့္အတူ ေဖာင္ပိတ္ရက္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္အမီ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Miss Plus Size Beauty Queen Contest Myanmar 2017 ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာအရ သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment