ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္မွာ ထူးခႊ်န္သည့္ ေက်ာင္းသား ၅၀ အား ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား ခ်ီးျမွင့္

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသာလူငယ္ေလးမ်ားအား ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ပညာထူးခၽြန္၍ တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ တစ္လလွ်င္ အမ်ားဆံုး တစ္သိန္းက်ပ္မွ အနည္းဆံုး ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၀)လ ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား (၂၉)ဦး၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (၁၃)ဦးႏွင့္ အျခား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား (၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း အေယာက္(၅၀)ကို ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၀၀)ေျမာက္ဘဏ္ခြဲျဖစ္သည့္ အလံုဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref - Ayeyarwady Foundation

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment