ရွမ္းအေရွ႕ရိွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ေနမႈ အေပၚ ေျဖရွင္းေပးရန္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအား လားဟူဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ LNDO တိုက္တြန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာသည့္ အေပၚ အရပ္သား အစိုးရသစ္ျဖစ္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း LNDO လားဟူအမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၄င္းအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ရွမ္းအေရွ႕ရွိ ျပည္သူစစ္မ်ားက ေတာထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးခ်က္႐ုံမ်ား ထူေထာင္ကာ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား ထုတ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လ ၂၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးမွ အာဏာဆို သည္႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားေပးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား သည္ ေတာထဲ၌ မူးယစ္ေဆးခ်က္ရံုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားအတြက္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္စိတ္ၾကြေဆးမ်ား ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမွ ထြက္ရွိလာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ လူအသိုင္းအ၀ိုင္း ၀န္းက်င္တြင္ ပ်က္စီးေနေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။
 
သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ေဒသမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူစစ္မ်ား လိုအပ္ျပီး ျပည္သူ႔စစ္ အမ်ားစုမွာ လားဟူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါေဒသတြင္ အပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ျပည္သူ႔စစ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားရွိျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၆၈ ဖြဲ႕ အင္အား ၂၃၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၈၇ ဖြဲ႕ျဖစ္လာျပီၤး အင္အား ၃၄၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
LNDO ဒါရိုက္တာ ဂ်ာဖက္ဂ်ဂူက “ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔စစ္ကို လိုအပ္တယ္။ ျပည္သူ႔စစ္တို႔၏ က်ိဳးႏြံမႈကိုရရန္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္မႈ မတားဆီးၾကဘူး။ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရးထက္ နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးက ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္ေလ” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာထားသည္။
 
ျပည္သူစစ္တို႕သည္ ဘိန္းခ်က္ရံုပိုင္ရွင္တို႔ထံ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဘိန္းေရာင္း ၀ယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘိန္းခ်က္ရံုမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးမည့္သူမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေနသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ရရိွလာ သည့္ ေငြေၾကးမ်ား က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို ၾကီးထြားေစကာ ျပည္သူစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မ္းသာေစေၾကာင္းဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ မ်ားျပားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လားဟူ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား မ်ားျပာလာသည္ဟု ဆိုထားသည္။
 
NLD အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးပတ္သက္ေနမႈကို အမွန္အတိုင္းျမင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ရွိ မူးယစ္ေဆးျပသ၁နာကို ကိုင္တြယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းရန္လည္း LNDO က တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
ဦးဂ်ာဖက္ဂ်ာဂူက “ဒီဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က အရပ္သား အစိုးရ လက္ေအာက္မွာ ရွိမွသာလွ်င္ ဒီဟာကို သူတို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘိန္းကိစၥတင္မက တျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ယင္းက ဆက္လက္ျပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ဆင္းရဲၾကပံု၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား တိုးပြားေနေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိ္န္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ဟန္ျပ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လားဟူလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပ်က္စီးလာေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဦးဂ်ာဖက္ဂ်ာဂူက “ေနာက္တစ္ခုက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္တ့ဲေနရာ ဘိန္းစိ္ုက္ ေတာင္သူေတြကို အတင္းအဓမၼ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အာမခံခ်က္ရွိတ့ဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တစ္ခုခုကို လုပ္ေပးမွသာလွ်င္ လူထုထိခိုက္မႈ နည္းမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အခုေဆးစြဲတ့ဲ သူအမ်ားၾကီးပဲ။ အခု ျဖတ္တ့ဲေနရာ မွာလည္း ဟန္ျပသေဘာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ လုံး၀ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲသူေတြ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပတ္တ့ဲသေဘာမ်ိဳး မရွိဘူး။ အ့ဲေတာ့ လုပ္ငန္းကို ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္မွသာလွ်င္ တစ္ဖက္က လူထုသေဘာထားနဲ႔ လူထုဆႏၵ အစိုးရရဲ႕အာဏာနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္မွာသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲသူေတြကို ကုသႏုိင္မယ္လို႔ ယူဆတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးက႑အတြက္ အကူအညီမ်ား တိုးျမွင့္ေပးေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို တိုးပြားေစႏိုင္ျပီး မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္မႈကို အားေပးရာေရာက္ေၾကာင္း “မူးယစ္ေဆးမွ အာဏာ” အစီရင္ခံ စာထဲတြင္ အသိေပး တုိက္တြန္းထားသည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ လာသူ တစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည့္ Shan Drug Watch ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ ဦးခြန္စိုင္းက “ကၽြန္ေတာ္က အခု ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေနေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာင္း မလုပ္ျဖစ္တာၾကာျပီ။ သူတို႔ အတိုေကာက္ စတိတ္မန္႔ ဖတ္ရသေလာက္က အရင္ကျဖစ္တာနဲ႔ ဘာမွသိပ္မကြာ ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု သုံးသပ္သည္။ ရွည္လ်ားလွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္အခ်ဳိ႕မွာ ဘိန္းဘုရင္အဆင့္အထိ တက္လွမ္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုခဲ့ဖူးသည္။
 
စိုင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment