ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအလံုအေလာက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၁၀၀ ခန္႔သံုးစြဲရန္ လိုအပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအလံုအေလာက္ ေပးနိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၁၀၀ ခန္႔သံုးစြဲရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(YESC)၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၀၀ ခန္႕သံုးစြဲရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း YESC အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၀ ဘီလီယံ ခန္႔သာ ဝင္ေငြရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ YESB ၏ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေတာက္ရန္ အာမ မခံနိုင္ေၾကာင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႕ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

YESC အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အသံုးစရိတ္ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရ အဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားသလို တုိင္းအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံ ထပ္မံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(YESC) အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ ဇြန္လမ်ား အတြင္း တရားမဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈ ၄၀ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားဆံုးသံုးသည့္ ပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀သန္
The Ladies News
 

 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment