ႏိုင္ငံေရး ပင္စင္ခ်ီးျမွင့္ေငြကို မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆို

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေပးသည့္ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ႏိုင္ငံေရး
ပင္စင္ခ်ီးျမွင့္ေငြကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး
ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဒါန္းသြားရန္
သေဘာတူညီ ထားၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
RFA သတင္းဌာန၏ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္တြင္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"အဲ့ဒီဟာေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ယူမယ္ေလ၊ အားလံုးက ဥပေဒက ရတယ္ဆိုေတာ့
ကြ်န္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြလည္း ရတယ္၊ ကြ်န္မတို႔ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုး သေဘာတူၿပီးၿပီ၊ ဒီေငြေတြကို ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့
ႏိုင္ငံကို အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေဆြးေႏြး
ထားတယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လခရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္စင္ကို မလိုအပ္
ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ထိုကဲ့သို႕ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း မတူညီ
ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႕အတူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထံမွ အကူအညီရယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဘယ္လိုပုံစံအတြက္ အကူအညီယူတာလဲ ဆိုတဲ့
အေပၚမွာလည္း မူတည္တာေပါ့ ။ အကူအညီ လုံး၀မယူရဘူးဆိုတာလည္း
အင္မတန္မွ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အျမင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ယူပုံယူနည္းကလည္း ဒီႏိုင္ငံကို
အက်ိဳးျဖစ္ဖို႕ အေရးႀကီးတာေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမယ္ ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိမွ
ျပည္သူကလည္း သေဘာေပါက္မယ္ ။ ဘာ့အတြက္ ဒါယူတာလဲ၊ ဒါဟာ
ေကာင္းသလား ဆိုးသလား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ အစိုးရမ်ားကို အမ်ားႀကီး
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လည္း ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုသည္ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရန္ဟု
ထင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွ စီမံကိန္းတစ္ခုကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အခါ မည္သို႕ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို
အဘက္ဘက္မွ သိရသည့္အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္
အေထာက္အကူ ရေၾကာင္း ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေျခခံပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ
အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment