Election News

ဘ႑ာေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိ

ဘ႑ာေငြအခက္အခဲရွိသျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း (၃၃၀) အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုး က ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာသည

Pages