Election News

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္း တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အဆုိ တင္သြင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားသုံးဦး ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျပႆနာကို ႏိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ တက္သိပညာရွ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပသြားမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႕ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Pages