Election News

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္ (၂၉)ခုလံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္၍ ဇုန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္ (၂၉)ခုလံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္၍ ဇုန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၁၆

Pages