Education News

ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ မူဝါဒမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင္

ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ မူဝါဒမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ဘာသာရပ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား တစ္ဘာသာ ငါးေထာင္က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သိႏိုင္မည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမွ ဘာသာရပ္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးလုိပါက တစ္ဘာသာ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏႈန္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းၿပီး ၾကည္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ဇူလုိင္လ ပထမပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Pages