Education News

ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ မူဝါဒမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင္

ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ မူဝါဒမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ဘာသာရပ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား တစ္ဘာသာ ငါးေထာင္က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သိႏိုင္မည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမွ ဘာသာရပ္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးလုိပါက တစ္ဘာသာ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏႈန္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းၿပီး ၾကည္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ဇူလုိင္လ ပထမပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သမိုင္း၀င္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းတြင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သမိုင္း၀င္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းအား နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဇြန္လ ၁၀ ရက္ လႊတ္ေတာ္

ပဲခူးတိုင္းတြင္ ေန႔စား၊လေပး ဆရာ/ဆရာမ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားရန္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထား

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေန႔စား လေပး ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၃၈၅ ဦးကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အမီ ခန္႔ထားရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ပဲခ

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ဇြန္ ၁၁ တြင္ေၾကညာမည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္ ၁၁ ရက္ စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ တကၠသုိလ္၀န္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားက

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲကာ ေထာက္ပံ႔သြားမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲကာ ေထာက္ပံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင

Pages