Education News

WWF စေကာလားရွစ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ “သဘာ၀အတြက္ ကမၻာ႔ရန္ပံုေငြ (WWF) ” သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

Pages