Education News

ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား အခ်ိန္မီတင္သြင္းႏုိင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ထား

ျမန္မာ- ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား အခ်ိန္မီတင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ႏိႈးေဆာ္အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

Pages