Education News

အေမရိကန္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာေက်ာင္း ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE O Level ၿပီးထားသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ၁၂ တန္း ၿပီးထားသူမ်ား၊ ဘြဲ႕ၾကိဳ၊ ဘြဲ႕ရမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔

Pages