Education News

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Top 100 စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ University of Vermont သို႔ ေက်ာင္းစရိတ္ $ 45 K စေကာလားရွစ္ျဖင့္ ပညာသင္ခြင့္ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင္႔အေရးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ University of Vermont ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားျဖင့္  ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္အတြက္ အေမရ

အေမရိကန္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာေက်ာင္း ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE O Level ၿပီးထားသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ၁၂ တန္း ၿပီးထားသူမ်ား၊ ဘြဲ႕ၾကိဳ၊ ဘြဲ႕ရမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔

Pages