Education News

သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဂ်ိဳက္ကာက ဂ်ပန္ယန္း ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကုိ ေပးအပ္ရန္သေဘာတူ

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ့ဲၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀နီးပါးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ဂ်ပန္ယန္း ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသုိလ္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ ေနာက္က် ပါက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို ယခုလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉
ရက္ေန႔အထိ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်ပါက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာရင္းမွ
ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ AGTI ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္ေခၚယူ ၊ ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ AGTI ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို
စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အတည္ျပဳ ႏိုင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးဟုဆို

ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ယခုအစိုး ရသက္တမ္းကာလႏွင့္ ယခုလႊတ္ေတာ္

သက္တမ္းကာလတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

သည္။

 

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေရးသားနည္း ဆိုင္ရာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

အိုင္တီနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အညီ Website မ်ား၏
အခန္းက႑မွာလည္း လြန္စြာ အေရးပါလာသျဖင့္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ Website

Pages