တရားစီရင္ေရးပိုင္းတြင္ အေပးအယူကိစၥမ်ား ရွိေနဆဲဟုဆုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးပိုင္းတြင္ အဂတိတရားမ်ား လႊမ္းၿခဳံလ်က္ရွိေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အထက္တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနား ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င္းပမည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရးေန႔
အခမ္းအနားမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအပါအ၀င္

ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ ျပည္နယ္အစိုးရ ျငင္းဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕မွာ လူကုန္ကူး
ခံေနရသည္ဟု ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားေနၾကေသာ္လည္း

အခြန္႐ံုးႏွင့္ လဝက႐ံုး တို႔တြင္ ဒုဦးစီးေနရာရမည္ဟုဆိုကာ ေငြသိန္းကိုးဆယ္ လိမ္လည္သူႏွစ္ဦးအား တုိင္တန္းမႈ ျဖစ္ပြား

မေကြးခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးက
အခြန္႐ုံးႏွင့္ လ.ဝ.က.႐ံုးတို႔၌ ဒုဦးစီးေနရာရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ဆင္ေပါင္ဝဲ

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူ သုံးဆယ္ဝန္းက်င္ထိရွိလာ

လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း အသက္ဝင္လာခဲ့ေသာ

တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒျဖင့္ တိုင္ၾကားခံထားရသူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ

သံုးဆယ္ဝန္းက်င္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ အသက္ဆက္ရွည္ေရးအတြက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်င္သည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနဟုဆို


အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း
အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ လြတ္လပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏

NCA စာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေထာက္ခံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ NCA ကို အတည္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖင့္ ေငြစကၠဴ ရိုက္ႏွိပ္သည္ထက္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံုျဖင့္ ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္၏

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အ၀င္တြင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ေငြေတာင္းခံမွႈမ်ားရွိေန

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အ၀င္တြင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ က

အင္းစိန္ ဒညင္းကုန္းဘူတာမွ ပလက္ေဖာင္း ေစ်းသည္မ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တညႇင္းကုန္းဘူတာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၈
ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းက ရထားပလက္ေဖာင္းေပၚ ေစ်းေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းသည္

Pages