ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မည့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္သာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိႏုိင္မည္ဟု လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕မ်ား ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက လာမည့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးမ်ား ျပဳလုပ္လိုေနၾကေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းဖို႔ မရွိေသးေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေထာက္ေျပာခြင့္ရကဆို

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းဖို႔ မရွိေသးေၾကာင္း

မန္း NLD က ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ စာသားမ်ားအား သုံးလအတြင္း အသုံးမျပဳရန္ အသိေပးစာထုတ္ျပန္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏  တံဆိပ္အမွတ္အသားပါသည့္ လြယ္အိတ္၊
တီရွပ္စသည့္ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို သုံးလအတြင္း အသံုးမျပဳၾကရန္

ဂ်ပန္ႏွင့္အေမရိကန္က ျမန္မာအစိုးရအသစ္ကို အစြမ္းကုန္ ကူညီမည္ဟု ဆို

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား
အစြမ္းကုန္ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံမွဴးႀကီး မစၥတာ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား အျမန္ဆုံးပို႔ရန္ NLD (ဗဟို)က ညႊန္ၾကား

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ရန္မရွိဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဆို

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲ၍ တိုင္းျပည္
ေကာင္းေအာင္ လုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္

ျပင္သစ္ ပဲရစ္ ျမိဳ႕ ျပဇာတ္႐ုံအပါ၀င္ ေနရာ ေျခာက္ခုတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၅၀ ထက္ မနည္းေသဆံုး

ျပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လူေပါင္း ၁၅၀ ဦးထက္ မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးစုစည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး ပုံစံအေနျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးကို စုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ
တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဦးကိုကိုၾကီးက VOA ျမန္မာပိုင္း အင္တာဗ်ဳးတြင္

စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ႀကိဳတင္မဲေပးပံုျခင္း မတူညီဟု လားရိႈးေကာ္မရွင္ ရွင္းလင္း

စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ႀကိဳတင္မဲေပးပံုျခင္း မတူညီေၾကာင္း ႀကိဳတင္မဲေၾကာင့္
အျငင္းပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ PR စနစ္ အလုိမရွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအမႈမ်ား ကုိပါ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီးခ်မွတ္

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ PR စနစ္ အလုိမရွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အျခားဆႏၵေဖာ္

Pages