သံဓာတ္နည္းတဲ့သူရာ သံဓာတ္မ်ားေနတဲ့သူေရာ သိထားသင့္တဲ့ သံဓာတ္မ်ားတဲ့ အစားအေသာက္မ်ား ။ ။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း

...

ထီးလင္းၿမဳိ႕အနီး ေျမငလ်င္ငယ္တစ္ခုလႈပ္ခတ္

...

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမာလာတင္ (ယခု ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္) အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ အေရးယူ

...

ကရင္ျပည္နယ္၌ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားျပီး လူေသဆံုးမႈလည္းရွိသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚ

...

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား NLD ပါတီမွ တစ္စံုတစ္ရာ ညႊန္းၾကားထားျခင္း မရွိဟု ဆို