မဂၤေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဓားခုတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဖမ္းမိ

...

ခ်င္းကုန္း၊ တိုက္ႀကီး၊ သခင္ျမပန္းၿခံ ခရီးစဥ္အား ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္

...

အ.ထ.က(၁) ခရမ္း၌ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္္အတြက္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

...

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ေျမစာပိမိ၍ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြေနသူ (၄)ဦးေသဆုံး၊ (၁)ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

...

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ကားမွန္မ်ားထုေခ်ဖ်က္ဆီးကာ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိထုိးႀကိတ္သူတုိ႔အား အမႈဖြင့္အေရးယူ