ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိ

...

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကာဒီေခ်ာင္းအတြင္း စက္ေလွျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ စက္ေလွအႀကီးျဖင့္ ဝင္တိုက္သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ေရထဲေမ်ာပါသြားၿပီး ေလွႏွင့္အတူ လက္နက္ငယ္သုံးလက္ နစ္ျမဳပ္ပါရွိသြားခဲ့

...

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)သည္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲၿပီး အကိုင္အတြယ္မတက္ပါက ၿပိဳကြဲႏိုင္ဟု ဦးစိုးသိန္းေျပာ

...

ေခြးကိုက္ခံရတဲ့ ဒဏ္ရာကို ဘယ္လိုျပဳစုေပးမလဲ

AA ၏ ေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္မည္