ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာအလြတ္တန္း ဓာတ္ပံုသတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦး ကိစၥ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ညႊန္ၾကားထား

...

အခြန္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိေသာ အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ ၀ုိင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ တရားမ၀င္ တင္သြင္းသည့္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့အား ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမည္

...

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တရုတ္ကုမၼဏီႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

...

ဗုိလ္တေထာင္တြင္ သက္တမ္းလြန္ ေနအိမ္တုိက္ခန္း ၿပိဳက်

...

မသကၤာသူ ၁၆ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး အမႈဖြင့္အေရးယူထား

...

ရွမ္းျပည္ ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အစည္းအေ၀းကို နို၀င္ဘာလ တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထား

...

အယ္ကိုင္ဒါ ၊ IS မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡတြင္ မပါ၀င္ေစလိုေၾကာင္း ARSA ေၾကညာ

အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ARSA အေနျဖင့္ နုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ အယ္ကိုင္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း ၎တို႔၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေနစြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။