ကေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ စည္းကမ္းမဲ့ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ဖမ္းဆီး ဒဏ္ေငြတပ္ရာတြင္ ႏွစ္ဝက္အတြင္း က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္နီးပါးရရွိ

...

သၾကားကို re-export လုပ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ား အၾကားတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ေန

...

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

...

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယူနီကုတ္စနစ္မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္

...

အာဆီယံ၏ ျပည္ပဆက္ဆံေရးကို တိုးျမွင့္ေရးႏွင့္ အာဆီယံ ယႏၱရားမ်ားအတြင္း အာဆီယံ၏အဓိက က်မႈတို႔ကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့