ေမာင္းတီးေစတီဝင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ႐ြာသားမ်ားက ႏွစ္ရက္တိတိ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို

ေမာင္းတီးေစတီဝင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ႐ြာသားမ်ားက ႏွစ္ရက္တိတိ

ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို

 

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆို

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆို

 

ကညနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဇုန္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကား အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာ က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္သိန္း နစ္နာဟု သူရဦးေအာင္ကို ဆို

ကညနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဇုန္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကား အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္

အခြန္ဘ႑ာ က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္သိန္း နစ္နာဟု သူရဦးေအာင္ကို ဆို

 

ေတးႏုယဥ္ေသဆုံးမႈတြင္ မင္းအုပ္စိုးအား လူသတ္မႈေျမာက္မေျမာက္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးတြင္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္၌ အမိန္႔ခ်မည္

ေတးႏုယဥ္ေသဆုံးမႈတြင္ မင္းအုပ္စိုးအား လူသတ္မႈေျမာက္မေျမာက္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္

တရား႐ုံးတြင္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္၌ အမိန္႔ခ်မည္

 

မပုံႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕တြင္ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ဝင္ၿပိဳင္လၽွင္ ထူးျခားမည္မဟုတ္ဟု ဆို

မပုံႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕တြင္ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ဝင္ၿပိဳင္လၽွင္ ထူးျခားမည္မဟုတ္ဟု ဆို

 

 

ေတာင္းဆိုထားသည့္ လုပ္ခမေပးႏိုင္သည့္အတြက္ စက္႐ုံမ်ားပိတ္မည္ဟု ေျပာဆိုမႈမွာ အလုပ္သမားမ်ား ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္သလို ျဖစ္ေနဟုဆို

ေတာင္းဆိုထားသည့္ လုပ္ခမေပးႏိုင္သည့္အတြက္ စက္႐ုံမ်ားပိတ္မည္ဟု ေျပာဆိုမႈမွာ အလုပ္သမားမ်ား ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္သလို ျဖစ္ေနဟုဆို

 

ေ႐ႊတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက အာဏာပိုင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနဟု ဆို

ေ႐ႊတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက အာဏာပိုင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနဟု ဆို

 

ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား မိုဘိုင္းေၾကာ္ျငာအတြက္အသုံးျပဳမႈပိုမ်ားလာ

ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား မိုဘိုင္းေၾကာ္ျငာအတြက္အသုံးျပဳမႈပိုမ်ားလာ

 

HTC က LTE ကြန္ရက္ပါ ဖုန္းသစ္ ၄ မ်ိဳး မိတ္ဆက္

HTC   က  LTE ကြန္ရက္ပါ ဖုန္းသစ္ ၄ မ်ိဳး မိတ္ဆက္

 

သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိရန္ တြစ္တာအသုံးျပဳသူ ပိုမ်ားလာ

သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိရန္ တြစ္တာအသုံးျပဳသူ ပိုမ်ားလာ

 

Pages