ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည့္ နည္းပညာ တီထြင္

ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည့္ နည္းပညာ တီထြင္

 

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းရပ္တန္႔ရန္ ကုလကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္  စုေဆာင္းျခင္းရပ္တန္႔ရန္ ကုလကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပဒၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲေန

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္  ဥပဒၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲေန

 

မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ားကို အလြယ္တကူထုတ္ေပးခဲ့ရဟု လ၀က ဒု/ဝန္ႀကီး ဆို

မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ားကို

အလြယ္တကူထုတ္ေပးခဲ့ရဟု လ၀က ဒု/ဝန္ႀကီး ဆို

 

ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား မမၽွတသည့္ တရားစီရင္မႈ ရွိေနသည္ဆိုကာ အေရးယူေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား မမၽွတသည့္ တရားစီရင္မႈ

ရွိေနသည္ဆိုကာ အေရးယူေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

 

ထိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း အဆိုးဆုံးမိုးေခါင္မႈႀကဳံ

ထိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း အဆိုးဆုံးမိုးေခါင္မႈႀကဳံ

 

ဂ်ပန္စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ဂ်ပန္စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

 

ျခစားမႈျဖင့္ အေမရိကန္ႏ္ိုင္ငံက အလိုရွိသည့္ ဖီဖာအရာရွိတစ္ဦးအား ဆြစ္ဇာလန္လႊဲေျပာင္းေပး

ျခစားမႈျဖင့္ အေမရိကန္ႏ္ိုင္ငံက အလိုရွိသည့္ ဖီဖာအရာရွိတစ္ဦးအား ဆြစ္ဇာလန္လႊဲေျပာင္းေပး

အာတိတ္ေဒသ ငါးဖမ္းဆီးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး

အာတိတ္ေဒသ ငါးဖမ္းဆီးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး

 

တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႐ုပ္အေလာင္းအား က်န္ရစ္သူမိသားစုဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ တ႐ုတ္အစိုးရ မီးသၿဂႋဳဟ္

တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႐ုပ္အေလာင္းအား က်န္ရစ္သူမိသားစုဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ တ႐ုတ္အစိုးရ မီးသၿဂႋဳဟ္

Pages