တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ခ႐ိုနီသားသမီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးံျပဳမႈ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္စိတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

...

ေရႊေတာင္ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရေသာ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသာက္သုံးေရလုိအပ္ေန

...

လာမည့္ ႏွစ္လအတြင္း ဆရာ၀န္ဦးေရ ၂,၀၀၀ ထပ္ခန္႔မည္ ဟု ဆုိ

...

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္သျဖင့္ ေရယာဥ္ မ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားရ

...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္

...

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ(လုပ္အားခ) သတ္မွတ္မႈ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး

...

ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ပ်က္စီး

...

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွာ မြန္ျပည္သူလူထု အက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံ ေတာင္းဆို

...

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိေစရန္ ပန္ၾကားခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆန္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ထုတ္ျပန္

...

ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သက္ေသခံခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပမည္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔၏ မ်က္ကြယ္ျပဳခံရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရုန္းကန္မႈမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြ...

Pages