အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ တြင္ ၃၀ ဦးခန္႔မွာ မီးယပ္ဆုိင္ရာ ဆီးျပႆနာမ်ားကို ခံစားေနရဟုဆို

အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ တြင္ ၃၀ ဦး ခန္႕မွာ  မီးယပ္ဆုိင္ရာဆီးျပႆနာမ်ား ကို ခံစားၾကရၿပီး ၎င္းတို႕အနက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ခန္႔သည္ ဆီးမထိန္း ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သားအိမ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားကုိ ခံ

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ဟုဆို

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ေရေဘးအတြက္ ေငြလွဴဒါန္းလုိသူမ်ား MPT ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႕ ေငြလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔ SMS ေပးပို႔၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာ အကူအညီေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အကူညီေတာင္းခံ

ျမန္မာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈကုိ ေတာင္းခံလုိက္သည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ တင္ခဲ့သည့္ ၇ မိနစ္အၾကာ ဗီဒီယုိတြင္ ေဒၚ...

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာရန္ ခက္ခဲဟုဆုိ

ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်ားရွိေနျ...

LinkedIn ၏ ၀င္ေငြ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကီးဆံုး လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ LinkedIn corp သည္ အလုပ္ရွာသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းတိုး တက္လာမႈေၾကာင့္ ၃ လပတ္၀င္ေငြ မွာ...

3 D ပရင္တာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ေဆး အေမရိကန္တြင္ အသံုးျပဳခြင့္ရ

3D ပရင္တာနည္းပညာျဖင့္ထုတ္ လုပ္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးသည္ အ ေမရိကန္အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဌာန၏ အတည္ျပဳမႈကုိ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ရရွိခဲ့ၿပီး လူနာတစ္ဦးစီ၏ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးမ်...

ကြန္ပ်ဴတာအား ဟက္ကာမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိအသံလိႈင္းအျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္း စမ္းသပ္ျပသ

နည္းပညာလံုၿခဳံေရး သုေတသန ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပရင္တာ စသည့္ကိရိယာမ်ားအား ထုိးေဖာက္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အခ်က္အ လက္မ်ားကုိ အသံလိႈင္းအျဖစ္ ျပန္ လည္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ျပသခဲ့သည္။...

ေဖ့စ္ဘုတ္က အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ဒ႐ုန္းသစ္ထုတ္ေဖာ္ျပသ

ေဖ့စ္ဘုတ္သည္ ကမၻာ႔ေ၀းလံ ေခါင္းပါးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အင္တာ နက္၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားေသာ အျမင့္ပ်ံဒ႐ုန္း ေလယာဥ္ကုိ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းရန္ အ သင့္ရွိေနၿပီဟု ေျပာၾကားသည္။ AQUILA...

Pages